Zajęcia Karate w Miedarach

Zapisy na zajęcia  Karate trwają przez cały rok szkolny

Zajęcia od 1 września 🙂

w KAŻDĄ środę w godzinach 17:30-18:50

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH

UL. GŁOWNA 26