VIII Międzynarodowy Puchar Polski Karate Tsunami 3 czerwca (sobota) 2023 roku.

         VIII Międzynarodowy Puchar Polski Karate Tsunami
           3 czerwca (sobota) 2023 roku.
      Hala sportowa Szkoły Podstawowej

     OŻAROWICE UL. SZKOLNA 10  

godzina 11:00

KATEGORIE:

1- najmłodsi – osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej

2-młodzicy – uczniowie klas I-II szkoły podstawowej

3-kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej  

4-juniorzy młodsi – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej    

5-juniorzy – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

6- juniorzy starsi – uczniowie klas I-III liceum lub odpowiednika tej szkoły 

7. Senior– osoba pełnoletnia (od 18 lat)

8. Mistrz – posiadacz stopnia mistrzowskiego (dan)

KONKURENCJE:

1 –Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy (przedszkolaki- juniorzy)

2 -Kata Tsunami indywidualnie = pokaz jednej formy Karate Tsunami przez zawodnika

3-Kata indywidualnie z bronią = pokaz jednej formy Karate przez zawodnika z użyciem dowolnego przyrządu z dowolnego stylu i kata

4-TAMESHIWARI (jap. „test rozbijania”) – pokaz możliwości technicznych zawodnika, polegający na łamaniu i rozbijaniu różnymi częściami ciała (kantem dłoni, pięścią) twardych przedmiotów – dachówek. (PODAĆ ILOŚĆ DOCHÓWEK) dodatkowa opłata 50 zł

5- Light-contact = walka w lekkim i kontrolowanym kontakcie walka w zbroi (zapewnia organizator)

OGÓLNE WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:

 1. Odpowiedni wiek: zabrać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
 2. Pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich
  lub pełnoletnich na formularzu zawodów.
 3. Dokonanie właściwego zgłoszenia i rejestracji zawodników.
 4. Do startu w danej kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.
  Zawodnicy z brakami w dokumentacji nie zostaną dopuszczeni do startu w
  mistrzostwach.
  Nagrody:
  Na zawodach wręczane są medale za zdobycie pierwszych trzech miejsc w danej
  konkurencji i kategorii: medal złoty – za zdobycie I miejsca, medal srebrny – za zdobycie II miejsca, medal brązowy – za zdobycie III miejsca.
  Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplomy z podaniem zajętego miejsca w
  danej konkurencji.

   

ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia zawodników: na formularzu drogą elektroniczną na karatebytomtsunami@gmail.com  do 8 maja 2023 (poniedziałek).  
 2. Informację na telefon 696-434-904  
 3. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko wraz z potwierdzeniem wpłaty za dane konkurencje.

      INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:

Zmagania na Międzynarodowym Pucharze Polski Karate Tsunami 2023 r. oceniają tylko licencjonowani sędziowie, wpisani na Aktualną Listę Sędziów.

Pracą sędziów na zawodach kieruje sędzia główny. Przydziela on sędziów do zespołów sędziowskich, obsługujących poszczególne plansze. Rozpatruje wszelkie odwołania i uwagi ze strony zawodników i ich instruktorów, a także rozstrzyga ewentualne spory lub wątpliwości w zakresie ocen.

   Występ zawodnika ocenia trzech sędziów, co umożliwia najbardziej obiektywną ocenę. Ponadto na każdej planszy występami zawodników kieruje sędzia planszowy, co zapewnia sprawny przebieg zawodów. 

PROGRAM ZAWODÓW:

 1.  O godz. 11:00 – rozpoczęcie zawodów w postaci krótkiej ceremonii otwarcia z przywitaniem zawodników, przedstawieniem organizatorów i sędziów.
 • Omówienie zasad obowiązujących zawodników i widzów na zawodach.
 • Krótkie streszczenie konkurencji i ich zasad oceniania.
 • O godz. 11: 30 rozpoczęcie zmagań na poszczególnych planszach
 • Wręczanie medali odbywać będzie się na bieżąco
 • O koło godziny 16:00 / 16:30 zakończenie zawodów (przy sprawnym przebiegu zawodów)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga Sędzia Główny
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 3. Za ewentualne szkody poczynione przez nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub.  
 4. Za niepełnoletnich uczestników mistrzostw odpowiada kierownik ekipy klubowej.
 5. Ekspozycja i sprzedaż towarów związanych z karate– tylko za zgodą organizatora.
 6. W sprawach organizacyjnych nieujętych w regulaminie decyzję w trakcie, zawodów podejmuje Kierownik Zawodów, a w sprawach sędziowskich Sędzia Główny.
 7. Śląskie Centrum Karate -Do Tsunami zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty programu.

Kontakt telefoniczny z organizatorem: – Andrzej Kaczmar: 696 434 904

Email: karatebytomtsunami@gmail.com

WYŻYWIENIE

       Wyżywienie w własnym zakresie.  

       Na hali będzie darmowe stoisko z kawą i herbatą dla zawodników.  

§
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach organizacyjnych nieujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Kierownik Zawodów, a w sprawach sędziowskich Sędzia Główny. 
 2. Podczas trwania zawodów przy tatami lub planszach rozgrywania konkurencji i płycie hali mogą przebywać wyłącznie: sędziowie, kierownicy ekip, zgłoszeni opiekunowie ekip (sekundanci), zawodnicy, osoby pomagające w organizacji zawodów wyznaczone przez organizatora, zaproszeni goście. Kibice, rodzice, sympatycy mogę przebywać jedynie w części wyznaczonej przez organizatora na trybunie.

W przypadku rezygnacji z zawodów wpłacone startowe oraz inne poniesione koszty przez zawodnika lub jego klub nie będą zwracane przez organizatora zawodów.